75. Vidíš triesku v oku svojho brata, ale na brvno vo vlastnom oku nedbáš!

Každý si myslí, že týmto jednoduchým slovám plne porozumel, a predsa je málo takých, ktorí spoznali ich skutočný zmysel. Je to jednostranné a nesprávne, ak sa tieto slová vykladajú tak, akoby sa tým povedalo len to, že človek sa má učiť zhovievavosti k svojmu blížnemu. Zhovievavosť k svojmu blížnemu príde pri prežití tohto výroku sama od seba ako samozrejmosť, lenže až v druhom rade. Kto takto báda v Kristových slovách, ten nebáda dosť dôkladne a ukazuje tým, že je ďaleko od toho, aby slová Syna Božieho mohol oživiť, alebo že už vopred podceňuje múdrosť v jeho výrokoch. Aj týmto slovám sa vo výkladoch mnohých kňazov, i všetkým ostatným slovám, prisudzuje precitlivenosť a ochabnutosť tej lásky, ktorú sa cirkev snaží s takou obľubou označovať za kresťanskú lásku.

Človek však môže a má tento výrok Syna Božieho používať iba ako meradlo svojich vlastných chýb. Ak sa okolo seba pozerá otvorenými očami, a pritom súčasne pozoruje aj sám seba, tak čoskoro spozná, že práve tie isté chyby, ktoré mu najviac vadia na jeho blížnych, sú zvlášť výrazné u neho samého a sú na ťarchu iným.

Aby ste sa teraz naučili správne pozorovať, zamerajte sa raz pozorne najskôr len na svojich blížnych. Asi sotva bude medzi nimi niekto taký, kto by druhému nemohol vytknúť to alebo ono a kto by to otvorene alebo skryto aj nevyjadroval. Keď sa to stane, tak zamerajte na toho človeka, ktorý sa pozastavuje, alebo dokonca rozhorčuje nad chybami iných, svoje dôkladné pozorovanie. Nebude dlho trvať, kým na svoje prekvapenie zistíte, že práve tie chyby, ktoré tento človek tak ostro karhá u iných, sa vyskytujú u neho samého v oveľa vyššej miere!

Toto je skutočnosť, ktorá vás spočiatku zarazí, no ktorá sa prejaví vždy, bez výnimky. Pri posudzovaní ľudí to v budúcnosti môžete pokojne brať ako istotu bez toho, že by ste sa pritom museli báť, že sa mýlite. Je to vždy tak, že človek, ktorý sa rozčuľuje nad tou či onou chybou druhého, určite prechováva tieto chyby sám v sebe v oveľa väčšej sile.

Pristúpte raz v pokoji k takýmto skúškam. Dokážete to a okamžite spoznáte pravdu, pretože vy sami sa na tom nezúčastňujete, a preto sa ani nepokúšate obe strany prikrášliť.

Vezmite si človeka, ktorý mal bezočivo vo zvyku správať sa prevažne mrzuto a neúctivo, zriedkavo ukázať vľúdnu tvár, takže by sa mu každý rád vyhol. Práve takíto ľudia si nárokujú, aby sa s nimi zaobchádzalo zvlášť prívetivo, a sú celí bez seba, dievčatá a ženy sa dajú dokonca do plaču, ak sa niekedy oprávnene stretnú čo len s vyčítavým pohľadom. Na vážneho pozorovateľa to pôsobí tak nevýslovne smiešne i smutne, že sa nad tým zabudne rozhorčovať.

A tak je to v tisícich i viacerých rozličných prípadoch. Poučenie a poznávanie bude pre vás ľahké. Ak však potom budete tak ďaleko, majte tiež odvahu si priznať, že ani vy sami v tom nie ste výnimkou, keď ste dôkaz našli u všetkých ostatných. A tým sa vám potom konečne otvoria oči, aby ste videli seba samých. To bude znamenať veľký krok, možno že dokonca najväčší vo vašom vývoji! Rozrežete tým uzol, ktorý dnes spútava celé ľudstvo! Osloboďte sa a rovnakým spôsobom potom radostne pomáhajte aj iným.

Toto chcel Syn Boží povedať týmito jednoduchými slovami. Také výchovné hodnoty dával vo svojich prostých vetách. Ale ľudia v nich poctivo nehľadali. Ako vždy, povyšujúc sa nad ne, sa chceli učiť len zhovievavo hľadieť na iných. To lichotilo ich protivnej namyslenosti. Všade v doterajších výkladoch je zjavná celá úbohosť ich nesprávneho myslenia a nezahalené pokrytecké farizejstvo. Presadilo sa to nezmenené do kresťanstva. Veď aj tí, ktorí sa nazývajú hľadajúcimi, brali a berú všetko priveľmi ľahkovážne vo svojej zaužívanej klamnej predstave, že čítaním musia určite pochopiť aj zmysel, pretože si to tak nahovárajú celkom podľa svojej doterajšej mienky. To nie je poctivé hľadanie. Preto nemôžu nájsť skutočný poklad. Preto nemohlo dôjsť ani k pokroku. Mŕtve ostalo Slovo pre tých, ktorí ho mali v sebe oživiť, aby z neho pre seba získali hodnoty, ktoré povznášajú do výšin.

A každá veta, ktorú dal Syn Boží ľudstvu, skrýva také hodnoty, ktoré sa nenašli len preto, že sa v jeho slovách nikdy správne nehľadali!