Záverečné slovo

Abdruschin teraz dokončil svoje posolstvo ľudstvu. Po dokončení v ňom povstal Bohom vyslaný Syn Človeka

IMANUEL

ktorého sám Syn Boží Ježiš zasľúbil ľudstvu pre súd a pre spasenie, keď už starí proroci na neho poukazovali. Nesie znamenie svojho vysokého poslania: živý kríž Pravdy, žiariaci z neho, a božskú holubicu nad sebou, ako ich nosil Syn Boží.

Ľudstvo, prebuď sa zo spánku svojho ducha!