Na úvod!

Páska padá a viera sa stáva presvedčením. Len v presvedčení je oslobodenie a spása!

Hovorím len k tým, ktorí vážne hľadajú. Musia byť schopní a ochotní vecne skúmať toto vecné! Náboženskí fanatici a kolísaví rojkovia nech sa od toho radšej vzdialia; lebo Pravde škodia. Zlovoľní a nevecní majú však v týchto slovách sami nájsť svoj rozsudok.

Posolstvo zasiahne len tých, ktorí v sebe zjavne nesú iskru Pravdy a túžbu byť skutočne človekom. Všetkým takým sa stane svetlom i oporou. Bez okľúk ich vyvedie zo všetkého chaosu terajšej zmätenosti.

Nasledujúce Slovo neprináša nové náboženstvo, ale má byť fakľou pre všetkých vážnych poslucháčov alebo čitateľov, aby s ňou našli pravú cestu, ktorá ich povedie do vytúžených výšin.

Len ten, kto sa sám pohybuje, môže duchovne napredovať. Hlupák, ktorý na to používa cudzie pomôcky vo forme hotových názorov, ide svojou cestičkou len ako na barlách, zatiaľ čo jeho vlastné zdravé údy sú pritom vyradené.

Len čo však všetky schopnosti, ktoré v ňom driemu, čakajúc na jeho zavolanie, smelo používa ako výzbroj na vzostup, využije zverenú mu hrivnu podľa vôle svojho Stvoriteľa a hravo premôže všetky prekážky, ktoré mu chcú skrížiť cestu, aby ho z nej odchýlili.

Preto sa prebuďte! Len v presvedčení spočíva pravá viera a presvedčenie sa získava jedine bezohľadným uvažovaním a skúmaním! Buďte živí v nádhernom stvorení svojho Boha!

Abdruschin