73. Veľká kométa

Ľudia, ktorí majú poznanie, už roky hovoria o príchode tejto zvlášť významnej hviezdy. Počet tých, ktorí ju očakávajú, sa trvalo zväčšuje; stále viac sa hromadia predzvesti, takže v skutočnosti ju akiste môžeme čoskoro aj očakávať. Ale čo vlastne znamená, čo prinesie, odkiaľ príde, to dodnes ešte nie je správne vysvetlené.

Hovorí sa, že prinesie prenikavé prevraty. Lenže táto hviezda znamená viac.

Môžeme ju nazvať betlehemskou hviezdou, pretože je úplne rovnakého druhu, ako bola ona. Jej sila vysáva vodu vysoko nahor, prináša poveternostné katastrofy a ešte všeličo iné. Zem sa otriasa, keď ju obklopia jej lúče.

Od udalosti v Betleheme sa nestalo nič podobné. Ako betlehemská hviezda, aj táto sa uvoľnila z večnej ríše čisto duchovného v takom čase, aby mohla zapôsobiť na túto zem presne vtedy, keď pre celé ľudstvo majú nadísť roky duchovného osvietenia.

Hviezda si razí svoju cestu v priamej línii z večnej ríše až do tejto časti svetov. Jej jadro je naplnené vysokou duchovnou silou; obaľuje sa hmotnosťou, a preto bude viditeľná aj pozemským ľuďom. Bezpečne a bez okľúk putuje kométa svojou dráhou a v pravej hodine bude na svojom mieste, ako sa jej to predurčilo už pred tisícročiami.

Jej prvé, bezprostredné účinky sa v posledných rokoch už prejavili. Kto nechce vidieť ani počuť, kto nepociťuje ako smiešne, že všetko mimoriadne, čo sa už stalo, sa považuje ešte za všedné, tomu, prirodzene, niet pomoci. Chce sa zo strachu hrať buď na pštrosa, alebo je zaťažený najhoršou obmedzenosťou. Oba tieto druhy ľudí treba pokojne nechať ísť svojou cestou; nad ich ľahko vyvrátiteľnými tvrdeniami sa môžeme len usmiať. Ľuďom s poznaním by sa však aj mohlo povedať, kam dopadnú prvé silné lúče. Keďže však lúče postupne obostrú celú zem, nemá účel podávať o tom podrobnejšie správy. Potrvá to celé roky až k tomuto bodu a ďalšie roky, kým sa zem opäť vymaní z tohto vplyvu. A potom bude očistená a osviežená v každom smere, na požehnanie a radosť obyvateľov. Nikdy nebola krajšia, ako bude potom. Preto má každý veriaci hľadieť do budúcnosti s pokojnou dôverou, neľakať sa, nech už v ďalších rokoch príde čokoľvek. Ak dokáže dvíhať zrak k Bohu s plnou dôverou, nestane sa mu nič zlé. — —