71. Liečivý magnetizmus

Liečivý magnetizmus zaujme jedno z vedúcich postavení v ďalšom vývoji ľudského pokolenia.

Ak hovorím o magnetopatoch, tak sú tým mienení len ozajstní znalci, ktorí sú ochotní ľudstvu s úprimnou snahou pomáhať. Nejde tu vari o zástup tých, ktorí sa nazdávajú, že nepatrným priemerným vyžarovaním, mnohými slovami a tajuplnými gestami konajú niečo veľké.

Nervózny nepokoj síce teraz preniká radmi oných statočných, ktorí už roky prinášali svojim blížnym v toľkých prípadoch ten najlepší pozemský dar, aký len mohli dať: uzdravenie z nejednej choroby takzvaným magnetizmom svojho tela alebo prenosom podobných prúdov z jemnohmotnosti, zo záhrobia.

Žiaľ, neprestajne sa dejú nové pokusy označiť triedu magnetopatov za menejcennú, ak nie dokonca ešte za niečo horšie, robiť jej prekážky a potláčať ju. S veľkým hurhajom sa nadmieru nafukujú jednotlivé výnimky, u ktorých nízka ziskuchtivosť vytvorila nečestné charaktery, alebo kde už vopred boli základom podvodnícke úmysly, pričom u vykonávajúcich tento krásny dar vôbec nebol naporúdzi.

Len sa rozhliadnite okolo seba: Kde niet podvodníkov a klamárov? Nájdu sa všade! V iných povolaniach dokonca ešte oveľa viac. Z tohto dôvodu v tom pri takej zloprajnosti každý ihneď jasne zbadá často úmyselné bezprávie.

Lenže závisť, a ešte viac strach, je príčinou toho, že počet protivníkov a nepriateľov vzrastá. Prirodzene, pri popíjaní piva a vína sa toto umenie liečiť získať nedá.

Ono vyžaduje vážnych a predovšetkým aj solídnych a zdravých ľudí!

V tom zaiste spočíva najhlavnejší koreň všetkej závisti, ktorá je potom jadrom nevraživostí; lebo také podmienky sa dnes nedajú splniť ľahko. A čo sa v tomto smere raz zameškalo, to sa už nedá dohnať.

Okrem toho sa pravá účinná liečivá sila nedá ani naučiť. Je darom, ktorý takto obdarovaného určil za povolaného.

Kto takýchto ľudí chce utláčať, ten tým podáva dôkaz, že blaho ľudstva nemá na zreteli a o to menej v srdci. Uvaľuje tým na seba aj vinu, ktorá sa mu musí stať osudnou.

Malý hlúčik statočných sa nemusí obávať. Aj oni sú predchodcami novej doby. Prekážky sú len zdanlivé, bezvýznamné, prechodné. V skutočnosti sú bezpečným znamením skorého, radostného a hrdého vzostupu.